شیرین اینقدر هم شیرین نبود

 

 

اما فرهاد به هوایش کوه کند

 

 

ولی حالا.....

 

 

شیرین ترین شیرین هم که باشی

 

 

همین که فرهادت هوایی نشود

 

 

انگار کوه کنده....تاريخ : دوشنبه دهم شهریور 1393 | 0:55 | نویسنده : حسن پورقنبری قاضیانی |

میزی برای کار

کاری برای تخت

تختی برای خواب

خوابی برای جان

جانی برای مرگ

مرگی برای یاد

یادی برای سنگ

این بود زندگی

                  (حسین پناهی)

 تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 | 22:26 | نویسنده : حسن پورقنبری قاضیانی |

هزار با پیاده طواف کعبه کنی

                   قبول حق نشود گر دلی بیازاری


موضوعات مرتبط: جملات زیبا

تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 | 22:14 | نویسنده : حسن پورقنبری قاضیانی |تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 | 17:9 | نویسنده : حسن پورقنبری قاضیانی |


موضوعات مرتبط: عکس نوشته ها

تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 | 17:8 | نویسنده : حسن پورقنبری قاضیانی |


موضوعات مرتبط: عکس نوشته ها

تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 | 16:58 | نویسنده : حسن پورقنبری قاضیانی |


موضوعات مرتبط: عکس نوشته ها

تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 | 16:54 | نویسنده : حسن پورقنبری قاضیانی |


موضوعات مرتبط: عکس نوشته ها

تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 | 16:54 | نویسنده : حسن پورقنبری قاضیانی |
سلام .حال همه ما خوب است

ملالی نیست جز گم شده گاه به گاه خیالی دور که مردم به ان شادمانی بی سبب می گویند.

با این همه. عمری اگر باقی بود طور از کنار زندگی می گذرم که نه زانوی اهوی بی جفت بلرزدو نه این دل نا ماندگار بی درمان.

نامم باید کوتاه باشد. ساده باشد. بی حرفی از ابهام و ایینه.

از نوع برایت مینویسم

حال همه ما خوب است

اما تو باور مکن..........

 تاريخ : یکشنبه نهم شهریور 1393 | 13:44 | نویسنده : حسن پورقنبری قاضیانی |
گفت استاد مبر درس از ياد

یاد باد آنچه به من گفت استاد

 ياد باد آن كه مرا ياد آموخت

آدمي نان خورد از دولت يـــاد

هيچ يادم نرود اين معنــــي

كه مرا مادر من نـــــادان زاد

پدرم نيز چو استــــــادم ديد

 گشت از تربيــــــــــت من آزاد

 پس مرا منت از استـــاد بود

كه به تعليـــــــم من استاد استاد

هر چه مي دانست آموخت مرا

غــــير يك اصل كه ناگفته نهاد

 قدر استـــــــــاد نكو دانستن

حيف استـــاد به من ياد نداد

 گر بمردست ،روانــــش پر نور

 ور بود زنده ، خدايش يار باد !

ایرج میرزاتاريخ : یکشنبه دوم شهریور 1393 | 1:18 | نویسنده : حسن پورقنبری قاضیانی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.